ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Liquid Handing)

/ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Liquid Handing)
  1. เป็นไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
  2. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 °C (20 นาที) ได้ทั้งเครื่องโดยไม่ต้องถอดแยกส่วน
  3. มีปุ่มสำหรับปลดทิป (Tip ejector) แยกต่างหากจากปุ่มดูด-จ่ายสารละลาย โดยมีสีบอกตำแหน่งอย่างชัดเจน
  4. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485
  5. ตัวเครื่องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา มีรูปทรงกระชับมือ แป้นกดเบาแรงมีแป้นสำหรับพักนิ้วมือ (Finger rest) เพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงาน
  รหัสสินค้า ขนาด
  96.10688.00.1 5-10 ul
  96.10688.03.1 5-50 ul
  96.10688.10.1 30-300 ul
  96.106829.28.1 10-100 ul
  1. เป็นไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
  2. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 °C (20 นาที) ได้ทั้งเครื่องโดยไม่ต้องถอดแยกส่วน
  3. มีปุ่มสำหรับปลดทิป (Tip ejector) แยกต่างหากจากปุ่มดูด-จ่ายสารละลาย โดยมีสีบอกตำแหน่งอย่างชัดเจน
  4. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485
  5. ตัวเครื่องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา มีรูปทรงกระชับมือ แป้นกดเบาแรงมีแป้นสำหรับพักนิ้วมือ (Finger rest) เพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงาน
  รหัสสินค้า ขนาด
  96.10687.01 0.1-1 ul
  96.10687.02 0.5-10 ul
  96.10687.03 2-20 ul
  96.10687.78 20-200 ul
  96.10687.80 100-1000 ul
  96.10687.82 0.5-5 ml
  96.10687.84 1-10 ml
 • รหัสสินค้า ขนาด
  9250101 150 mm
  9260101 230 mm
  1. Power supplied by a solar cell
  2. Free rotation
  3. Media recirculating system for simple and rapid venting without reagent loss
  4. Easily replaceable valves
  5. Handwheels with soft touch surface
  6. Clearly legible display, regardless of the viewing angle
  7. A light protection window for the valve block is also included in the scope of delivery
  8. Individual calibration of user-specified adaptations with "Quick-Cal"
  9. Serial bidirectional interface (RS 232 and USB)
  รหัสสินค้า ขนาด
  9392050 50 ml


 • รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
  3420370 Auto burette amber Class B   25 ml
  3420375 Auto burette amber Class B   50 ml


 • รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
  341037060 Auto burette Class B 25 ml
  341037560 Auto burette Class B 50 ml
  344037060 Auto burette Class A 25 ml
  344037560 Auto burette Class A 50 ml
  1. เป็นปิเปตแบบชาร์ตสามารถปิเปตสารละลายได้ตั้งแต่ 0.1-200 ml
  2. ระบบปิเปตที่กำหนดค่าได้อย่างแม่นยำ โดยเปิดการใช้งานผ่านวาล์วจ่าย ทำจากวัสดุจำพวกสารประกอบเซรามิก
  3. การแสดงผลระดับแบตเตอรี่จะบ่งชี้เป็นสี เพื่อให้ทราบระดับคงเหลือของแบตเตอรี่
  4. มีตัวกรองเพิ่มเติมซึ่งทำจากวัสดุ PTFE filters
  5. เพิ่มความปลอดภัยในการปิเปตสารละลาย
  6. เป็นแบตเตอรี่แบบ NiMH และสามารถชาร์ตได้
  7. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและแม่นยำ ด้วยระบบจอสี แสดงปุ่มควบคุมระดับความเร็ว โดยสามารถเลือกได้ถึง 5 ระดับความเร็ว
  8. แท่นยึดปิเปตทั้งหมดจะถูกปิดผนึกแน่นด้วย silicone adapter
  9. วาล์วจะต้านทานต่อสารเคมีสูง แล้วสามารถปรับความต่อเนื่องของตัวสูบได้
  10. ตัวกรอง Hydrophobic diaphragm ทำด้วยวัสดุ PTFE ขนาด 0.2 ไมครอนเมตร
  11. สามารถใช้กับปลั๊กของ EURO, UK และ US ได้

  รหัสสินค้า ขนาด
  9907200 0.1-200 ml
  1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
  2. สามารถต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายกรด ด่าง หรือตัวทำละลาย (Solvent) ได้
  3. สามารถหมุนได้ 360 องศาเมื่อต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  4. สามารถปรับเพิ่ม ลดปริมาตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 0.25 มิลลิลิตรมีค่า Precision 0.6% และค่า Reproducibility 0.2%
  5. ชิ้นส่วนพลาสติกที่สัมผัสสารละลายทำจาก Fluoroplastic (PTFE) ,วาล์วทำจาก ECTFE และลูกสูบ(Piston) ทำจากเซรามิก ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  6. มี Adapter สำหรับต่อเข้ากับขวดขนาดต่าง ๆ
  7. มีตัวปรับปริมาตรที่สามารถเลื่อนปรับปริมาตรได้ตามต้องการ
  8. มี Recirculation valve สามารถปรับเพื่อบังคับทิศทางของสารละลายให้ไหลย้อนลงสู่ภายในขวดบรรจุสารละลาย ในกรณีที่ต้องไล่อากาศออกจากสารละลายในขั้นตอนเริ่มต้นของการใช้งานทุกครั้ง และสามารถหมุนปรับบังคับทิศทางให้สารละลายที่ถูกดูดออกจากขวดบรรจุสารละลาย ไหลออกสู่ภาชนะบรรจุได้ในกรณีที่ไล่อากาศเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียสารเคมี (Solvent)
  9. สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
  10. มีใบรับรองคุณภาพ (Quaility Certificate)
  รหัสสินค้า ขนาด
  9342000 2-10 ml
  9352000 5-30 ml
  9362000 10-60 ml
  1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
  2. สามารถต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายกรด ด่าง หรือตัวทำละลาย (Solvent) ได้
  3. สามารถหมุนได้ 360 องศาเมื่อต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  4. สามารถปรับเพิ่ม ลดปริมาตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิลิตรมีค่า Precision 0.6% และค่า Reproducibility 0.2%
  5. ชิ้นส่วนพลาสติกที่สัมผัสสารละลายทำจาก Fluoroplastic (PTFE) ,วาล์วทำจาก ECTFE และลูกสูบ(Piston) ทำจากเซรามิก ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  6. มี Adapter สำหรับต่อเข้ากับขวดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 ชิ้น
  7. มีตัวปรับปริมาตรที่สามารถเลื่อนปรับปริมาตรได้ตามต้องการ
  8. สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
  9. มีใบรับรองคุณภาพ (Quaility Certificate)
  รหัสสินค้า ขนาด
  9340000 2-10 ml
  935000 5-30 ml
  936000 10-60 ml