แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic bar)

/แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic bar)