รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
2.CF2101.0001 Syring filter 0.45µm  Nylon 13 mm
2.CF2102.0001 Syring filter 0.20µm  Nylon 13 mm.
2.CF2201.0001 Syring filter 0.45µm  Nylon 25 mm
2.CF2202.0001 Syring filter 0.20µm  Nylon 25 mm
2.CF3101.0001 Syring filter 0.45µm  PTFE 13 mm
2.CF3102.0001 Syring filter 0.20µm  PTFE 13 mm
2.CF4101.0001 Syring filter 0.45µm  PVDF 13 mm
2.CF4102.0001 Syring filter 0.20µm  PVDF 13 mm