กระบอกตวงพร้อมจุกพลาสติก (Cylinder with plastic stopper)

/กระบอกตวงพร้อมจุกพลาสติก (Cylinder with plastic stopper)