กระบอกตวง (Cylinder class B)

/กระบอกตวง (Cylinder class B)