ขวดก้นแบน (Flat bottom flask)

/ขวดก้นแบน (Flat bottom flask)