ขวดเก็บสารเคมีสีชา (Reagent bottle with screw GL45 Brown )

/ขวดเก็บสารเคมีสีชา (Reagent bottle with screw GL45 Brown )