ใช้สำหรับสกัดสารด้วยของเหลวออกจากของเหลว (liquid-liquid extractions) ซึ่งส่วนประกอบของสารผสมจะถูกแยกด้วยทำละลาย 2 ชนิดที่ไม่ผสมกัน (2 เฟส)เนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d (mm)h (mm)
426355106100 ml970(2ชิ้น/กล่อง)
426355256250 ml970(2ชิ้น/กล่อง)
426355506500 ml1070(4ชิ้น/กล่อง)
4263559461000 ml1070(4ชิ้น/กล่อง)