รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
h (mm)d1 (mm)d2 (mm)
41111705050 ml1005122(10ชิ้น/กล่อง)
417117100100 ml1106422(10ชิ้น/กล่อง)
417117250250 ml1408534(10ชิ้น/กล่อง)
417117500500 ml17010534(10ชิ้น/กล่อง)
4111179401000 ml22013142(10ชิ้น/กล่อง)