ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการเนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d (mm)h (mm)
4313320185 ml2270(10ชิ้น/กล่อง)
43122301910 ml2790(10ชิ้น/กล่อง)
43133202325 m 40110(10ชิ้น/กล่อง)
43133202550 ml50140(10ชิ้น/กล่อง)
431332030100 ml60170(10ชิ้น/กล่อง)
431332038250 ml80220(10ชิ้น/กล่อง)