รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
colour dim. (mm)
1621 ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP  50ml 88 24
1623 ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP  100ml 105 24
1625 ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP  250ml 140 38