รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาดReferance
colourdim. (mm)
1621ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP 50ml8824
1623ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP 100ml10524
1625ขวดพลาสติกปากกว้างเนื้อ PP 250ml14038