รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาดReferance
colourdim. (mm)
1595ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP50ml9213
1597ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP100ml10813
1599ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP250ml15019
1601ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP500ml18219
1603ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP1000ml22423