รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
colour dim. (mm)
1595 ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP 50ml 92 13
1597 ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP 100ml 108 13
1599 ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP 250ml 150 19
1601 ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP 500ml 182 19
1603 ขวดพลาสติกปากแคบเนื้อ PP 1000ml 224 23