ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการเนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance packing
d (mm) h (mm)
431622018 5 ml 22 70 (10ชิ้น/กล่อง)
431622019 10 ml 27 90 (10ชิ้น/กล่อง)
431622023 25 ml 40 110 (10ชิ้น/กล่อง)
431622025 50 ml 50 140 (10ชิ้น/กล่อง)
431622030 100 ml 60 170 (10ชิ้น/กล่อง)
431622038 250 ml 75 220 (10ชิ้น/กล่อง)
431622043 500 ml 100 260 (10ชิ้น/กล่อง)
431622044 1000 ml 125 300 (10ชิ้น/กล่อง)
431622046 2000 ml 160 370 (10ชิ้น/กล่อง)