ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการเนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d (mm)h (mm)
4316220185 ml2270(10ชิ้น/กล่อง)
43162201910 ml2790(10ชิ้น/กล่อง)
43162202325 ml40110(10ชิ้น/กล่อง)
43162202550 ml50140(10ชิ้น/กล่อง)
431622030100 ml60170(10ชิ้น/กล่อง)
431622038250 ml75220(10ชิ้น/กล่อง)
431622043500 ml100260(10ชิ้น/กล่อง)
4316220441000 ml125300(10ชิ้น/กล่อง)
4316220462000 ml160370(10ชิ้น/กล่อง)