รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d (mm)h (mm)
632492003100100×15 mm10015(72คู่/กล่อง)
63249200306060×15 mm6015(144คู่/กล่อง)