รหัสสินค้าชื่อสินค้าReferance
d (mm)W (mm)H (mm)
903ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)4905841308
902ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)4905841308
904ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6435841308
905ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6435841308
906ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6437771308
956ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6437771308
907ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6869301308