รหัสสินค้าชื่อสินค้าReferance
d (mm)W (mm)H (mm)
990ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6437771308
991ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)4905841308
992ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)4905841308
993ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6435841308
994ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6435841308
995ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Freezer)6437771308