รหัสสินค้าReferance
H1 (mm)H2 (mm)V (ml) approx.
641321200451453630
641321200501504045