รหัสสินค้าReferance
H1 (mm)H2 (mm)V (ml) approx.
641321300401405035
641321300451455650