รหัสสินค้า Referance
H1 (mm) H2 (mm) V (ml) approx.
641321300401 40 50 35
641321300451 45 56 50