รหัสสินค้าชื่อสินค้าReferance
colourdim. (mm)
5010ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,น้ำกลั่นBlue130×35
5011ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,AcetoneRed130×35
5012ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,MethanolBlack130×35
5013ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,IsopropanolBrown130×35
5014ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Ethyl AcetateOrange130×35
5015ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,EthanolGreen130×35
5016ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,ChloroformBlack130×35
5017ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,N-HexaneBlack130×35
5018ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Methylene ClorideBlack130×35
5019ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,ToluolBlack130×35