รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d (mm)h (mm)
43721082115 ml18140(50ชิ้น/กล่อง)