รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
625.0500.01 เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle)  100 ml
625.0500.02 เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle)  250 ml
625.0500.05 เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle)  500 ml
625.0500.10 เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle)  1000 ml
625.0500.20 เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle)  2000 ml
รายละเอียดสินค้า
Technical Specifications            
Flask Ø mm 64 85 105 131 166
Flask capacity ml 100 250 500 1000 2000
Temperature range °C +350 +350 +350 +350 +350
Precision °C ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5
Heating res. Capacity W 130 180 250 450 600
Dimensioni Ø x H mm 185 x 145 185 x 145 205 x 150 245 x 175 310 x 210
Weight Kg 1,5 1,5 1,8 2,4 5,0
Item   625.0500.01 625.0500.02 625.0500.05 625.0500.10 625.0500 20