ใช้สำหรับดูดความชื้นออกจากสารเคมีต่างๆ ให้เหลือเฉพาะสารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้ำอยู่ในโมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้นจะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไปด้วย(ด้านล่างโถ)

รหัสสินค้าขนาดReferancepacking
d1 (mm)d2 (mm)
415271200200 mm269190(1 ชิ้น/กล่อง)
415271250250 mm329240(1 ชิ้น/กล่อง)
415271300300 mm392290(1 ชิ้น/กล่อง)