รหัสสินค้าชื่อสินค้า
20100API 20E  25 Strip
20120API 20E Reagnet  kit 7 ampoules
50300API 50CH 10 Strip
50430API 50CHB  Medium 10x10ml
40410API 50CHL  Medium 10x10ml
20300API 20A 25Strips+25medias
20600API 20 Strep  25Strips+25medias
10300API Listeria 10Strips+10medias
70100API Mineral oil 125ml
50110API OF Medium 10x5ml
20500API Staph 25Strips+25medias
20050API 20NE 25Strip+25medias