รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาด
3420370Auto burette amber Class B  25 ml
3420375Auto burette amber Class B  50 ml