รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาด
341037060Auto burette Class B25 ml
341037560Auto burette Class B50 ml
344037060Auto burette Class A25 ml
344037560Auto burette Class A50 ml