รหัสสินค้า   colour
31019 10//19 Black
31423 14//23 Yellow
31926 19//26 Light blue
32429 24//29 Green
32932 29//32 Red