รหัสสินค้า colour
3101910//19Black
3142314//23Yellow
3192619//26Light blue
3242924//29Green
3293229//32Red