1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
  2. สามารถต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายกรด ด่าง หรือตัวทำละลาย (Solvent) ได้
  3. สามารถหมุนได้ 360 องศาเมื่อต่อเข้ากับขวดบรรจุสารละลายแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  4. สามารถปรับเพิ่ม ลดปริมาตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิลิตรมีค่า Precision 0.6% และค่า Reproducibility 0.2%
  5. ชิ้นส่วนพลาสติกที่สัมผัสสารละลายทำจาก Fluoroplastic (PTFE) ,วาล์วทำจาก ECTFE และลูกสูบ(Piston) ทำจากเซรามิก ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  6. มี Adapter สำหรับต่อเข้ากับขวดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 ชิ้น
  7. มีตัวปรับปริมาตรที่สามารถเลื่อนปรับปริมาตรได้ตามต้องการ
  8. สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
  9. มีใบรับรองคุณภาพ (Quaility Certificate)
รหัสสินค้าขนาด
93400002-10 ml
9350005-30 ml
93600010-60 ml