รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
H (mm) O.D.Dia (mm) Tot.ml
1801 Graduated Beaker low from Class B,PP 25ml 49 34 ±10%
1802 Graduated Beaker low from Class B,PP 50ml 60 41 ±10%
1803 Graduated Beaker low from Class B,PP 100ml 72 51 ±10%
1805 Graduated Beaker low from Class B,PP 250ml 95 71 ±10%
1806 Graduated Beaker low from Class B,PP 500ml 119 87 ±10%