รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
H (mm) Dia (mm)
1156 Measuring Jugs,Short from PP 500ml 116 90
1157 Measuring Jugs,Short from PP 1000ml 131 116
1158 Measuring Jugs,Short from PP 2000ml 165 145
1159 Measuring Jugs,Short from PP 3000ml 180 165
1160 Measuring Jugs,Short from PP 5000ml 225 190