รหัสสินค้า H (mm) Dia (mm) Basket H (mm)
218 650 162