รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด colour
5050 Pipette pump 2 ml Blue
5051 Pipette pump 10 ml Green
5052 Pipette pump 25 ml Red