รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาดcolour
5050Pipette pump2 mlBlue
5051Pipette pump10 mlGreen
5052Pipette pump25 mlRed