รหัสสินค้า Referance
a (mm) b (mm) c (mm)
641333263501 112 81 25