รหัสสินค้าReferance
a (mm)b (mm)c (mm)
6413332635011128125