รหัสสินค้า Referance
d (mm) Entonnior (mm)
970 125-1000