รหัสสินค้าReferance
d (mm) Entonnior (mm)
970125-1000