รหัสสินค้าชื่อสินค้าขนาด
2.CF2101.0001Syring filter 0.45µm  Nylon13 mm
2.CF2102.0001Syring filter 0.20µm  Nylon13 mm.
2.CF2201.0001Syring filter 0.45µm  Nylon25 mm
2.CF2202.0001Syring filter 0.20µm  Nylon25 mm
2.CF3101.0001Syring filter 0.45µm  PTFE13 mm
2.CF3102.0001Syring filter 0.20µm  PTFE13 mm
2.CF4101.0001Syring filter 0.45µm  PVDF13 mm
2.CF4102.0001Syring filter 0.20µm  PVDF13 mm