รหัสสินค้าขนาดReferance
dia.x h (mm)RCF x g
8830415 ml16×1004