รหัสสินค้า ขนาด Referance
dia.x h (mm) RCF x g
88304 15 ml 16×100 4