รหัสสินค้าชื่อสินค้าNo.hoesReferance
hole formatDia. Hole (mm)
564Universal Test tube rack ,PP906×1513
565Universal Test tube rack ,PP605×1216
566Universal Test tube rack ,PP404×1020
567Universal Test tube rack ,PP404×1025
568Universal Test tube rack ,PP243×830