รหัสสินค้า ชื่อสินค้า No.hoes Referance
hole format Dia. Hole (mm)
564 Universal Test tube rack ,PP 90 6×15 13
565 Universal Test tube rack ,PP 60 5×12 16
566 Universal Test tube rack ,PP 40 4×10 20
567 Universal Test tube rack ,PP 40 4×10 25
568 Universal Test tube rack ,PP 24 3×8 30